Ultimate Nordic är en ledande distributör av välkända varumärken i Norge och Sverige. Vårt huvudkontor finns i Oslo, men vi har försäljningskontor både i Horten och Solna i Sverige. Som dotterbolag till Dalema Gruppen  är vi också en del av ett större internationellt handelsbolag med ett flertal verksamheter på många platser runt om i världen.

På Ultimate Nordic arbetar vi både direkt med tillverkare och genom diverse internationella varumärken som själva ansvarar för sin produktion. På den plats i Asien där Ultimate tillverkar sina egna produkter har vi genom vårt systerföretag Opal East Trading Ltd fyra produktionskontor som övervakar tillverkningen å företagets vägnar. Produktionskontoren har direktkontakt med de olika tillverkarna och arbetar nära våra köpare för att övervaka produktion, logistik, kvalitetskrav och produktionsförhållanden hos tillverkarna.

På flera av de marknader där vi är verksamma föreligger det dessvärre risker för överträdelse mot mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter. Vi på Ultimate Nordic har därför ett viktigt ansvar att se till att vår tillverkning sker på ett korrekt sätt, både vad gäller människor, samhället och miljön. I vårt arbete med att uppträda ansvarsfullt har vi därför tagit fram egna riktlinjer som alla våra anställda måste känna till och arbeta efter.

För att förtydliga våra ställningstaganden gentemot leverantörer har vi också etiska riktlinjer som alla våra samarbetspartners måste skriva under och följa. Ultimate Nordic följer koncernens riktlinjer för etisk handel, vilka också ingår i våra inköpsavtal med leverantörer. Dessa riktlinjer bygger på internationellt erkända FN- och ILO-konventioner  och fastställer miniminormer, inte maximinormer. Lagstiftningen på produktionsplatsen måste respekteras. I de fall då nationella lagar och förordningar omfattar samma ämne som dessa riktlinjer ska den högsta normen tillämpas.