På Ultimate Nordic tar vi stort ansvar för att se till att tillverkningen av våra produkter sker på korrekt sätt. Det handlar om att både vi och våra samarbetspartners är medvetna om vår roll i värdekedjan och visar respekt för människorna och planeten. Du kan läsa mer om vårt arbete här nedanför.