Se svar på de vanligste spørsmålene her

Ultimate Nordic AS – Hovedkontor
Tevlingveien 23
Postboks 23, 1081 Oslo
Org. nr: 910 123 068
Kontakt via e-mail: kundeservice@ultimatenordic.no
Telefon: 22 57 50 50

Ultimate Nordic AS – Salgskontor i Sverige
Industrivägen 1
171 48 Solna
Svenskt momsnummer: SE502067824801
Kontakt via e-mail:
info@ultimatenordic.se
Telefon: 08-410 515 80

Ultimate Nordic Bikes AS – Sykler og sykkeltilbehør
Thranesgate 4
3187 Horten
Org. nr: 920 972 497
Kontakt via hjemmeside: www.sykkel.no
Telefon: 90 04 88 00