Fyll inn reklamasjonsskjemaet som ligger tilgjengelig her og vent til du får en bekreftelse på hva du skal gjøre videre. Normalt sett skal reklamasjonssaker sendes inn til lageret vårt.